Câu Hò Xứ Nghệ

Giữa thành phố Ba Lê
Nghe câu hò xứ Nghệ
Người đâu mà quá tệ
Quên công cha ơn mẹ
Phụ nghĩa nước tình non
Theo đảng cướp cô hồn
Mê lá cờ liềm búa
À ơi
Mê lá cờ liềm búa
Để tủi buồn cho nước cùng non.

Giữa đất Mạc tư Khoa
Nghe câu hò xứ Nghệ
Có một thằng con hoang
Ôm chân trùm quốc tế
Đầu quân phường đồ tể
Làm quỉ sứ phương đông
Mang chủ nghĩa phi nhân
Tròng lên đầu dân tộc
À ơi
Tròng lên đầu dân tộc
Để oán thù tràn ngập khắp non sông.

Giữa đất khựa Bắc kinh
Nghe câu hò xứ Nghệ
Thằng du đãng Hồ Minh
Khốn như loài cẩu trệ
Lòn trôn Mao ác đế
Lãnh cái ấn tiên phong
Về tổ quốc non sông
Gây tương tàn chinh chiến
À ơi
Gây tương tàn chinh chiến
Để tan tành đổ nát cả quê hương.

Giữa thủ đô Hà nội
Nghe câu hò xứ Nghệ
Cháu con thằng cẩu trệ
Bọn Duẫn, Giáp, Đồng, Chinh
Lũ Dũng, Hùng, Sang, Lú
Theo gót lão súc sinh
Đem giáo điều Các mác
Trộn vào tư tưởng bác
Thành một gánh cháo lòng
À ơi
Thành một gánh cháo lòng
Lôi sự nghiệp tổ tông vào nấm mồ huỷ diệt.

À ơi
Dân tộc Việt!
Còn ngủ đến bao giờ?

https://fdfvn.wordpress.com