Cha Già Dân Tộc

ai kỳ quái xây pháo đài giữa phố?
một cầu tiêu dị hợm dáng ngông nghênh
đứng chênh vênh hách dịch ở Ba đình
hỏi mới biết thì ra là lăng “bác”

bầy chó vẹm nhiều như rươi canh gác
đàn con rơi cháu rớt đợi vào thăm
một con ma trong xác ướp đang nằm 
vễnh râu giả cười thầm chê lũ ngốc

hắn đâu phải là tên nguyễn ái quốc
thằng giặc nòi sinh sắc xã Kim Liên
hắn thật ra là một thằng tàu chệt
lộn sòng vào bức tử giống Rồng Tiên

đảng tuy biết nhưng giả vờ không biết
Việt hay Tàu xác ướp một con ma
miễn làm sao làm được việc cho “ta”
thì cứ gọi là “cha già dân tộc.”

https://fdfvn.wordpress.com