Thư Gửi Tổng Thống Trump

Thưa ngài Tổng thống xứ Cờ hoa
Được tin mai này ông ghé qua
Dân tôi thật vô cùng mừng rỡ
Tưởng như thần phúc đến viếng nhà

Dân tôi từ lâu ngưỡng mộ ông
Dạt dào tin tưởng lẫn hoài mong
Những lời ông nói còn vang vọng:
“Cộng Sản bạo tàn phải tiêu vong”

Nghe lời ông dân Vê nê zuê la
Vùng lên tranh đấu chống tổng Ma*
Một tên độc tài phường xã nghĩa
Và ông đã yểm trợ tối đa

Đó là tình hình bên Mỹ châu
Nước tôi chẳng có khác gì đâu
Cũng lũ Cộng Hồ đang thống trị
Cũng gông liềm búa cùm kẹp đầu

Chỉ khác Cộng Hồ quỉ quyệt hơn
Bạo tàn sắt máu đảng phi nhơn
Cai trị bằng ngục tù và khủng bố
Khắp nơi vang dậy tiếng oán hờn

Nhưng đau đớn là mất quê hương!
Bởi đảng Vẹm khốn khiếp bất lương
Lo sợ đền tội cùng dân tộc
Đã bán nước cho Tàu bắc phương

Nếu mà ông thương dân tộc tôi
Khổ đau bất hạnh và mồ côi
Thì xin ông hãy thương cho trót
Dân tôi tạc dạ nhớ muôn đời.

*Maduro

https://fdfvn.wordpress.com