Cảnh Tắm Trong Tù

Trời hạn hán trông mưa chừng cả tháng
Nước bốc hơi bày sỏi đá mặt hồ
Mặt trời cuồng đốt cháy cỏ cây khô
Người cải tạo sợ thiếu gàu khan nước
Từng hàng hai đoàn người đi lũ lượt
Những chiếc gàu thả xuống chẳng vừa dây
Gàu múc lên đất sỏi cát đong đầy
Xối hối hả những thân hình xương xẩu
Chú cá nhỏ tung tăng bơi nhanh nhẩu
Nào biết đâu cái chết đã kề gần
Ở ngoài xa ruộng đất cũng khô cằn
Con thác đổ lưng chừng non yếu ớt
Trời xanh ngắt rặng cau già lả lướt
Tường trắng tinh ngôi nhà đá cheo leo
Tắm rửa xong thì cái đói buổi chiều
Đã hối hả đến cồn cào trong ruột
Sau tắm rửa lại đến phần cơm nước
Trông một ngày hai bữa nước cơm thôi
Buồn thay là cảnh ở tù!

Ba Sao 76