Cực Hình Của Dân Tộc

Cô giáo phạt trò uống nước giẽ lau
Nghe thì khủng khiếp nhưng thấm vào đâu
So với dân ta lâu rồi phải nuốt
Chủ nghĩa vô luân của đảng ma đầu

Thứ chủ nghĩa bị chó chê mèo mửa
Cả nhân quần đều bịt mũi bưng tai
Các nước Đông Âu ngao ngán thở dài
Sợ Cộng sản như vi trùng cùi hủi

Nhưng đảng vẹm chẳng quản gì hôi  thúi
Cứ lao đầu chúi mũi xuống hầm phân
Cứt đái Mác Lê, xác ướp dâm thần
Lôi theo cả toàn dân vào hố xí

Ngót trăm năm đảng vượn người ngạ quỉ
Bắt dân ta chịu đựng mãi cực hình
Nếm cái mùi liềm búa cực hôi tanh
Mà chúng bảo là trần gian ưu việt

Tội nghiệp dân tôi cuộc đời thua thiệt
Kiếp đọa đày nơi hố xí hầm phân
Vừa “trầm trồ” ca chủ nghĩa phi nhân
Vừa hối hả chạy vào “lăng”  nôn mửa.

https://fdfvn.wordpress.com