Dân Tộc Tội Nghiệp

Tội nghiệp vô cùng dân tộc tôi!
Chẳng biết vì đâu mắc bệnh còi
Đến nay đã bốn nghìn năm tuổi
Mà như trẻ nhỏ mới thôi nôi

Hỏi ra mới biết đảng mẹ mìn
Cầm đầu là thổ phỉ Hồ Min
Đầu độc dân tôi bằng bùa ngải
Của tà thần Các mác Lê nin

Thuở trước khi chưa mắc phải ngàm
Dân tôi hùng cứ ở phương Nam
Bao lần đánh bại quân xâm lược
Quật khởi như là ngựa bất kham

Từ khi dính thuốc ngải bùa mê
Tình trạng dân tôi thật nảo nề
Bạc nhược, cầu an, và ích kỷ
Mất hồn, vô cảm nghĩa tình quê

Đảng muốn dân quên hận nước, nhà
Nhận thù làm mẹ, giặc làm cha
Gọi tên cướp nước thầy vĩ đại
Gọi thằng bán nước lão gia gia

Đảng bắt dân mang vác búa liềm
Quan tài Các mác, xác Lê nin
Độc hành trở lại thời lông lổ
Trong lúc loài người lên hỏa tinh

Đảng xúi dân tôi mãi xỉn say
Vùi đầu trong khói thuốc men cay
Mộng mơ đồng bóng quanh năm tháng
Quên hết thù trong lẫn giặc ngoài

Hôm nay đảng sắp sửa thành công
Giặc ngoài đã lấn chiếm non sông
Thù trong đã hiến dâng bờ cõi
Dân tôi còn ngủ giấc mơ mòng.

https://fdfvn.wordpress.com