Lễ Đăng Quang Trùm

Cờ Hoa tỷ phú hổn danh Trùm
Địa ốc sòng bài chuyên mánh mum
Cởi voi đắc thắng cười khanh khách
Đuổi lừa đại bại khóc tùm lum
Pu tin thích chí mừng thầm kín
Na tô lo sợ họp um sùm
Chệt Bình dằn mặt tân hoàng đế
Xúi bờm Kim Ủn bắn đum đum.

https://fdfvn.wordpress.com