Đồng Dao Xứ Văn Lang

Đống phân Chủ nghĩa Địa đàng
Trôi hoài chỉ thấy hỗn mang đất trời
Trăm năm thoắt đã qua rồi
Phân còn đọng lại dưới trời Á Đông
Tấp vào xứ sở Lạc Long
Dính thêm xác ướp nực nồng Hồ râu
Đánh hơi lũ vẹm kháo nhau
Phân ngon đáo để mau mau nhập đàn
Thương thay dân tộc Văn Lang!
Kiêu hùng bất khuất bốn ngàn năm nay
Mê lầm theo đảng cướp ngày
Rơi vào số kiếp đọa đày nô vong.

https://fdfvn.wordpress.com