Đảng Trùm Tham Nhũng

Đả hổ diệt ruồi thật khó khăn!
Còn hơn du lịch ở cung trăng
Bởi ruồi và hổ nhiều khôn xiết
Như sao vũ trụ, cát sông Hằng

Cả hổ lẫn ruồi bốn triệu con
Từ tên đầu đảng xuống lon ton
Từ đoàn viên đến trung ương q(ủy)
Quấn chặt vào nhau xác lẫn hồn

Chúng đã lộng hành mấy thập niên
Tự phong lãnh tụ khắp ba miền
Gia tài đồ sộ ngàn muôn tỉ
Vàng bạc kim cương vạn thạch thiên

Chúng đang chễm chệ ngự ngai vàng
Tài hèn trí đoản chức cao sang
Thằng còn tại vị như vua chúa
Đứa đã về hưu thái thượng hoàng

Chúng cụm vào nhau hút máu dân
Kết thành một đảng cướp hung hăng
Núp trong xác thối tên Hồ tặc
Và lý luận cuồng xã nghĩa nhân

Đả hổ diệt ruồi xứ Vẹm Nam
Bao giờ cho hết lũ tàn tham
Khi mà cái đảng trùm tham nhũng
Còn mãi lộng hành trên nước non.

https://fdfvn.wordpress.com