Tài Môi Thách Tứ Trụ

 

Xuân Phàm hắn đã nói rồi:

“Cá tôm, nhà máy, các người chọn đi

Còn như muốn chọn cả hai

Thủ tướng cũng phải bó tay đầu hàng”

Thế mà ông cứ huênh hoang:

“Rồi đây ta sẽ huy hoàng cả ba

Cá tôm, biển sạch, formosa

Thép gang đầy nước, đô la đầy trời

Tha hồ ăn uống vui chơi

Ấm no hạnh phúc hơn mười hôm nay”

Ông sai tôi dẫn một bầy

Trung ương tỉnh ủy ra đây đóng tuồng

Uống bia, ăn cá, tắm truồng

Như bầy heo nọc phô trương đồ nghề.

 

Tôi vừa tắm vừa chửi thề

“Đù cha tứ trụ một bè ác ôn

Bắt ta tắm biển làm gương

Lừa dân phỉnh khách môi trường ô kê

Nhưng mà chất độc còn kia

Ta nghe ngứa ngáy nhức tê bồn chồn

Bây giờ tôi thách bọn ông

Có giỏi xuống biển tồng ngồng như tôi

Nào ông Tổng Trọng teo buồi

Này bà Ngân Bạc đang lồi hột le

Nào ông thủ Phúc ma dzê

Và ông chủ nước ê chề Đại Quang

Ra đây biết đá biết vàng

Giỡn mặt thần chết, thi gan trời già

Ông ăn tiền Formosa

Bắt tôi chết thế thật là ác ôn.”

 

https://fdfvn.wordpress.com

 

Advertisements