Tài Môi Thách Tứ Trụ

 

Xuân Phàm hắn đã nói rồi:
“Cá tôm, nhà máy, các người chọn đi
Còn như muốn chọn cả hai
Thủ tướng cũng phải bó tay đầu hàng”
Thế mà ông cứ huênh hoang:
“Rồi đây ta sẽ huy hoàng cả ba
Cá tôm, biển sạch, formosa
Thép gang đầy nước, đô la đầy trời
Tha hồ ăn uống vui chơi
Ấm no hạnh phúc hơn mười hôm nay”
Ông sai tôi dẫn một bầy
Trung ương tỉnh ủy ra đây đóng tuồng
Uống bia, ăn cá, tắm truồng
Như bầy heo nọc phô trương đồ nghề.
Tôi vừa tắm vừa chửi thề:
“Đù cha tứ trụ một bè ác ôn
Bắt ta tắm biển làm gương
Lừa dân phỉnh khách môi trường ô kê
Nhưng mà chất độc còn kia
Ta nghe ngứa ngáy nhức tê bồn chồn
Bây giờ tôi thách bọn ông
Có giỏi xuống biển tồng ngồng như tôi
Nào ông Tổng Trọng teo buồi
Này bà Ngân Bạc đang lồi hột le
Nào ông thủ Phúc ma dzê
Và ông chủ nước ê chề Đại Quang
Ra đây biết đá biết vàng
Giỡn mặt thần chết, thi gan trời già
Ông ăn tiền Formosa
Bắt tôi chết thế thật là ác ôn.”

https://fdfvn.wordpress.com