Nhớ Trăng Quê

Ôi mảnh trăng quê đẹp tuyệt vời
Một thời thơ ấu đã lên ngôi
Huyền hoặc nhà em sương quyện khói
Bàng bạc đường trăng đất lẫn trời
Kìa dải Ngân hà sao lấp lánh
Đây dòng Thu thảo nước đầy vơi
Em ngồi xõa tóc sau mành trúc
Ấp ủ lòng ta giấc mộng đời.