Trách Chi Phường Hát

P

Trách chi phường xướng ca vô tổ quốc
Họ có biết gì ngoài kiếp cầm ca
Những tràng pháo tay và tiền xuất hát
Dù là Hồ tệ hay là đô la

Kìa những Trung Tâm đàn ca xướng hát
Nào Vân Sơn, nào Thúy Nga Pa ri
Trương Cờ Vàng để mua lòng quần chúng
Của đồng bào căm ghét bọn Cô mi*

Nhưng họ đã về nghêu ngao ca hát
Nơi ngày xưa họ đã bỏ ra đi
Họ đã trở về giao lưu đi khách
Với lũ vẹm hồ cướp nước man di

Họ còn nhớ ngày vắt giò lên cổ?
Quyết đến bến bờ dân chủ tự do
Chẳng kể hải tặc, sá gì giông tố
Còn hơn sống cùng với đảng ma cô

Họ chẳng khác loài ruồi sâu giòi bọ
Đánh hơi nồng tanh tưởi của cầu tiêu
Là ùa đến bất kể mùi hôi thối
Lao mình vào đú đởn với bầy yêu…

Nhưng trách chi phường xướng ca bát nháo
Khi Cao Kỳ, Du Tử cũng vong thân
Và bao nhiêu là Hát Ô (H.O) cải tạo
Đã trở về thần phục đảng phi nhân!

* Commie, Communist
https://fdfvn.wordpress.com