Tờ Cam Đoan Của Lú

Quan thái thú mơ một lần qui mã
Trong cuộc đời tôi tớ bảy mươi năm
Nhưng lại e Tập Hán đế hiểu lầm
Nên hối hả về chầu xin bệ kiến.

Lú dắt theo bầy ngưu đầu mã diện
Nào Phùng Mang chưa đánh đã qui hàng
Nào Đại Quang đầu sỏ chó côn an
Và một nàng mỹ nhân dâng triều cống.

Hán hoàng đế được tin mừng lắm lắm
Đã từ lâu nghe tiếng gái Kim Ngân
Truyền cung nghinh tiếp rước thật hà rầm
Trước dằn mặt sau đẹp lòng người ngọc.

Quan thái thú cũng khoái thầm trong bụng
Thấy vua Tàu đã cắn phải mồi câu
Bèn đến trước ngai quì gối dập đầu
Tung hô vạn tuế rồi tấu trình sự việc:

“Tâu bệ hạ, Lú tôi thần nước Việt
Lãnh búa liềm xung kích chốn tiền tiêu
Vốn từ lâu đã thần phục thiên triều
Đang cai quản miền An nam trù phú.

Bảy mươi năm lòng trung thành tuyệt đối
Nạp Hoàng sa, dâng biên giới, cao nguyên
Nay cúc cung hiến mỹ nữ trước thềm
Xin thánh thượng ơn trời ban mưa móc.

Cho thần được du hành sang Mỹ quốc
Để gọi là mở mặt với năm châu
Kẻ tiểu nhân xin khép nép dập đầu
Chờ thánh thượng lượng hải hà soi xét.”

Vua đang ngắm Kim Ngân đờ đẫn mắt
Nghe Trọng tâu bỗng giật phắt cả mình:
“Khanh chớ làm ba cái chuyện linh linh
Đã thờ ta sao còn qua chầu Mỹ.”

Trọng run sợ dập đầu thưa lí nhí:
“Tâu thánh hoàng thần đâu dám đi dây
Chẳng qua vì Ô Mã* mới hôm nay
Cho một chuyến du hành sang Mỹ quốc.

Thần cũng muốn đi “trả thù dân tộc”
Ăn cơm hoài thèm móm Mac Đo nan
Luôn tiện mua thêm mấy thứ món hàng
Kỹ thuật cao cấp hầu dâng bệ hạ.”

Tập hoàng đế trong lòng mừng rộn rã
Có mỹ nhân còn được cả hàng quà
Nhưng bề ngoài còn giả bộ nghiêm gia
Bắt tổng lú phải làm tờ cam kết:

“Tôi Trọng Lú, vua chư hầu Nam Việt
Là thần dân hoàng đế đại Trung Hoa
Nguyện sắt son trung với nước với nhà
Thờ liềm búa, hy sinh vì đại cục.”

“Sang Mỹ quốc quyết không hề chịu nhục
Dù Ba Ma có ép uổng tống tình
Vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác Lê nin
Không đa đảng, không nhân quyền, dân chủ.”

“Bài học Liên xô tan tành quá đủ
Để hạ thần chuyên chính chẳng lơi tay
Kẻ thù ta đang trông ngóng từng giây
Chờ sơ hở là ngóc đầu vùng dậy.”

“Xin thánh thượng an tâm đừng nghi ngại
Thần sẽ về trong chiến thắng vinh quang
Khắc cốt ghi tâm bốn tốt chữ vàng
Và thắng lợi của địa đàng xã hội.”

“Nếu thần có làm điều gì gian dối
Thì oai trời sẽ giáng xuống toàn gia
Và tiêu vong luôn cả nước non nhà
Toàn dân Việt chỉ còn là nô lệ.”

Tập hoàng đế bật đèn xanh
Thuận cho Vua Lú du hành Cờ Hoa
Lại truyền tả hữu lui ra
Đòi Ngân mỹ nữ tiên nga vào hầu…

* Obama
https://fdfvn.wordpress.com