Nô Ên Thời Đồ Đểu

Triều nhà Sản bước sang thời đồ Đểu
Lũ vượn người bỏ nón cối dép râu
Vất bộ đồ đại cán của vua Mao
Chạy theo kiểu thời trang phe tư bản.

Thuở mồ ma chúa tôi nhà Vô sản
Từ Lê nin, Mao xến, xuống Hồ râu
Đều chê bai y phục của Tây Âu
Là diêm dúa và xa rời đại chúng.

Chúng bèn chế những bộ đồ đại cán
Vẹm mặc vào như chú Mán man di
Nón cối dép râu chẳng giống con gì
Trông kệch cỡm chọc cười cho nhân thế.

Nay đã chết cái phong trào quốc tế
Vẹm đang sang thời Đồ-Đểu-Đi-Dây
Tứ cố vô thân xách túi ăn mày
Nên chưng diện như điếm già đĩ đực.

Những đĩ điếm vượn người giờ sực nức
Mùi nước hoa đắt giá của Âu Tây
Cà vạt, vét tông, quần váy, áo ngoài
Đi xe khủng, ở lâu đài dinh thự.

Chúng che giấu cái hình hài quỉ sứ
Và bộ lòng của dã thú sài lang
Sau vỏ tự do dân chủ điếm đàng
Kinh tế thị trường có đuôi xã nghĩa.

Giáng sinh năm nay tưng bừng tráng lệ
Thánh ca vang phố xá rực hoa đèn
Phải chăng quỉ đã quì nơi chân Chúa
Bày tỏ niềm sám hối nỗi ăn năn?

Không phải vậy, hỡi đàn chiên của Chúa!
Quỉ sa tăng nào biết sợ Chúa Trời
Chẳng qua chúng chỉ buôn thần bán thánh
Và bịp đời phỉnh đạo ấy mà thôi.

https://fdfvn.wordpress.com