Quê Hương Quỉ Ám

Than ôi quỉ đỏ ám quê nhà!
Gần bốn triệu người đã hóa ma
Xênh xang xe ngựa rong đường phố
Lụa là nhung gấm phủ trên da

Chúng thật chỉ còn cái xác thôi
Linh hồn đã chết tự lâu rồi
Từ khi ăn phải bao bùa ngải
Bờm Hồ rước tận xứ xa xôi

Chúng sống như con quỉ nhập tràng
Đền đài cung điện rất cao sang
Đồ ăn thức uống toàn xương máu
Cụm thành một đảng cướp sài lang

Đảng cướp sài lang rất bạo tàn
Lộng hành tác quái chốn nhân gian
Nuốt phăng đất đai và nhà cửa
Khoái nhất đô la lẫn bạc vàng

Chúng thờ quỉ chúa Mác Lê nin
Và con ma xó hóc Ba đình
Dù nay nhân loại đều ghê tởm
Chủ nghĩa ma vương búa gác liềm

Nhưng chúng vẫn sinh sôi nẩy nở
Trên miền đất khổ của quê tôi
Dìm dân tộc chìm sâu vạn thuở
Mồ nô vong tủi nhục đời đời.

https://fdfvn.wordpress.com