Tự Do Hay Là Chết

Ai có về quê hương thuơng khó
Thấy chăng quỉ đỏ hiện nguyên hình
Trong thời đại Hồ chí Minh
Trên khắp miền đất nước.

Sự hoá thân đã tận cùng tột đỉnh
Từ vượn người hang Pác Pó
Biến ra sâu giòi chuột bọ
Và hôm nay thành một bầy quỉ đỏ.

Và đó chính là bản chất
Đó chính là khuôn mặt thật
Đảng đoàn ra sức che đậy xưa nay
Dưới hoang tưởng của giáo điều Các Mác.

Người dân Việt Nam không thể làm gì khác
Ngoài vùng lên tiêu diệt
Bầy quỉ đỏ hung hăng
Tự do hay là chết!

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dich Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com