Tốt Mà Vẫn Nghèo

Này ông phó Vũ đức Đam
Hỏi chi ngớ ngẩn bá xàm thèo leo
Khác gì tên thủ tướng heo
Đòi kiện Tàu khựa hứa lèo với dân.

“Tại sao ta tốt vẫn nghèo?”
Ấy vì cái đảng ăn theo búa liềm
Chuyên nghề ăn cướp cơm chim
Cái thì bỏ túi, cái đem dâng Tàu.

Nhưng mà ta tốt gì đâu!
Tốt ăn, tốt phá, chớ nào tốt chi
Toàn là dốt nát ngu si
Bảo sao đất nước không suy không tàn.

Chỉ duy đất nước nghèo nàn
Chỉ dân khốn khổ lầm than cơ cầu
Riêng phần đảng có nghèo đâu
Mà còn phú quí sang giàu quyền uy.

Vậy thời ông hỏi lại đi
Tại sao đảng ác vẫn đì non sông?
Tại sao dân tộc Lạc Hồng
Cúi đầu cam chịu khóa còng Cộng nô?

https://fdfvn.wordpress.com