Chó Lú Sủa Đồng Tâm

Đảng ta từ dạo lên ngôi
Quyền uy tối thượng cơ ngơi vững bền
Nuôi ròng một đạo hùng binh
Chó săn tự giác yêu tinh côn đồ
Công an bộ đội cụ Hồ
Xe tăng đại pháo tàu bò phi cơ
Túc trực hai mươi bốn giờ
Sẵn sàng cho mọi bất ngờ xãy ra
Nào giải cứu phọt mô xa
Giành ruộng cướp đất chiếm nhà bắt dân
Đánh đâu thắng đó như thần
Khác gì chiến thắng vang rần Điện Biên
Giúp cho ta vững đảng quyền
Nắm chặt chuyên chính giữ yên cơ đồ
Thế mà không hiểu tạo sao
Nay còn có bọn ngu nào Đồng Tâm
Quả là gan sắt da đồng
Ngang nhiên chống lại đảng ông trời này
Rồi đây bay sẽ biết tay!

https://fdfvn.wordpress.com

Bản Dịch Truyện Kiều:https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm:https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán:https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ:https://bandichthongoaingu.wordpress.com