Dân Tộc Tự Vong

Dân tộc tôi đang chìm vào huyệt mộ
Bởi chình chình ngay giữa đất Thăng Long
Một xác ướp quỉ nhập tràng gớm ghiếc
Nằm ngang nhiên nguyền rủa giống Tiên Rồng

Bởi trên khắp tỉnh thành nam chí bắc
Những tượng đài của quỉ đứng vênh vang
Mắt liên láo nụ cười dâm nham nhở
Hệt như con dê nọc đứng chào đàn

Bởi trong khắp cơ quan và trụ sở
Tượng bán thân Hồ quỉ chúa rình mò
Như nhắc nhở bầy quỉ con quỉ cháu
Phải trung thành cùng chủ nghĩa tam vô

Bởi trong khắp chùa chiền lăng miếu
Ác nhân thành bồ tát ngự bồ đoàn
Yêu râu xanh hóa phật rực hào quang
Hàng sư sãi toàn côn an đầu trọc

Bởi trong khắp mọi nhà trường lớp học
Hình lão già xảo quyệt đứng lim dim
Tư tưởng Mác Lê, sử đảng búa liềm
Đập vào mắt nhồi vào tim tuổi trẻ

Từ đó sinh ra con người xã nghĩa
Xem gian tà độc ác lẽ nhân sinh
Lấy loạn luân vô sỉ chuyện thường tình
Thờ bác đảng Lê nin và Các Mác

Khi dân tộc quen hơi cùng cái ác
Nhìn nơi đâu cũng thấy bác giả hình
Đến nơi nào cũng gặp đảng lưu manh
Dân tộc ấy đang đào mồ hủy diệt.

https://fdfvn.wordpress.com