Tham Nhũng Đâu Xa

Nhân việc bắt cóc Trịnh xuân Thanh tại Đức

Tại sao phải qua tận phương trời Đức?
Để bắt về thằng tham nhũng rép riu
Vừa mang tiếng là côn đồ quốc tế
Vừa mất lòng bà thủ tướng mến yêu

Tham nhũng gộc chính là thằng Mạnh ngốc
Ngự ngai vàng rồng lộn cực xa hoa
Trong cung điện huy hoàng như vua chúa
Sau lưng là tượng cáo lão Hồ cha

Tham nhũng gộc chính là tên Mười hoạn
Với ngọc thăng vàng tấn tỷ tiền đô
Tích lũy từ thời cải tạo thành Hồ
Sang thời chúa đảng búa liềm thối nát

Tham nhũng gộc là tên Phiêu gian ác
Cướp trống đồng tổ quốc làm của riêng
Đem biên cương chuộc lỗi “cu mù mắt”
Còn ba hoa với “Tình dân mông mênh*”

Tham nhũng gộc là tên Anh khốn khiếp
Giúp chệt Tàu xâm lược đảo Gạc ma
Khiến chết oan bao nhiêu là bộ đội
Xác hồn còn lây lất ở Trường sa

Tham nhũng gộc chính là thằng Ba ếch
Của đầy trời chật đất ở Miền Nam
Miệng giả chết hứa làm người tử tế
Mà thực ra đang giũa vuốt mài nanh

Tham nhũng gộc chính là bờm Xuân Phúc
Đang đóng tuồng tể tướng chốn triều ca
Mà đã tậu hai ngôi nhà tại Mỹ
Chờ an toàn hạ cánh xứ Cờ Hoa

Tham nhũng gộc chính là tên Trọng Lú
Kẻ đở đầu tội ác Formosa
Là căn nguyên của tai nhà ách nước
Và nguy cơ lệ thuộc giặc Tàu ma

Chính chúng và bầy trung ương quỉ đỏ
Bọn tội đồ của dân tộc hôm nay
Chỉ cần nhìn vào cơ ngơi bọn chúng
Là biết ngay tham nhũng ở đâu đây

Hãy xông thẳng vào thành trì chúng nó
Bắt từng thằng đem nhốt đợi điều tra
Thu tài sản trả về cho đất nước
Tham nhũng đây rồi có ở đâu xa.

*tên sách của Phiêu
https://fdfvn.wordpress.com