Ngụ Ngôn Thời Sản Mạt

Có con thú chết thành ma
Ướp trong lăng tẩm như là đế vương
Ngay giữa ba sáu phố phương
Nghìn năm văn vật yêu thương quê nhà
Thì ra cái đảng Cộng tà
Mượn oai xác ướp để mà bịp dân
Nào ngờ thiên bất dung gian
Thời đại điện toán mở toang Ba Đình
Trong hòm xác vỡ thối rinh
Một con ma xó thành tinh đang nằm
Tay phải cầm cái búa liềm
Tay tả bắt quyết ếm dìm núi sông
Bộ râu dê chúa lòng thòng
Đầu dơi mỏ quạ như con vượn người
Rõ ràng một xác đười ươi
Tự phong chủ tịch phỉnh đời xưa nay
Cha già dân tộc gì đây?
Hay là một thú quái thai kinh hoàng
Và lũ con cháu huênh hoang
Nguyên hình một đảng hung tàn Vẹm nô.

https://fdfvn.wordpress.com