Chiều Không Có Em

Chiều nay không có em
Mặt trời lao xuống chết
Trên giòng sông tối đen
Không một lời từ biệt.

Vài con chim lạc đàn
Gọi bầy kêu thảm thiết
Và đám mây đi hoang
Trôi về đâu chẳng biết.

Phố phường sao vắng tanh
Mới hôm nào náo nhiệt
Tiếng lòng sao lặng câm
Mới hôm nào tha thiết.

Ta cùng ta đối bóng
Trên giòng sông quê hương
Soi mặt mình trên sóng
Tóc bạc màu phong sương.

Chiều nay không có em
U sầu ta muốn chết
Chiều nay không có em
Cuộc đời thôi vĩnh biệt.