Ước Vọng 2016

2
Hai ngàn mười sáu hướng về quê
Gởi đến dân tôi những ước thề
Tổ Quốc phục hồi làn sinh khí
Non sông bừng tỉnh giấc hôn mê
Dân tộc vùng lên giành đất nước
Búa liềm đổ xuống tuyệt Hồ Lê
Tự do dân chủ tràn sông núi
Ly hương tứ xứ rủ nhau về.

https://fdfvn.wordpress.com