Nếu Phải Chết

Nếu phải chết đừng như loài muông thú
Bị săn mồi xua đuổi sát bên chân,
Và chung quanh chó dữ sủa vang rần,
Như chế diễu phận thân người cùng khốn.
Nếu phải chết hãy hiên ngang hùng tráng,
Để máu đào không uổng phí tuông rơi;
Để lũ xâm lăng khốn khiếp điên rồ
Phải thán phục chí kiên cường bất khuất.
Hỡi chiến hữu! kẻ thù chung phía trước;
Địch dù đông ta quyết chẳng hề nao,
Sá gì đâu cái chết tựa hồng mao,
Đánh trả lại bằng những đòn chí tử.
Hãy đối mặt vớI kẻ thù hung dữ,
Sát chân tường chiến đấu chết vinh quang!

IF WE MUST DIE

If we must die—let it not be like hogs
Hunted and penned in an inglorious spot,
While round us bark the mad and hungry dogs,
Making their mock at our accursed lot.
If we must die—oh, let us nobly die,
So that our precious blood may not be shed
In vain; then even the monsters we defy
Shall be constrained to honor us though dead!
Oh, Kinsmen! We must meet the common foe;
Though far outnumbered, let us show us brave,
And for their thousand blows deal one deathblow!
What though before us lies the open grave?
Like men we’ll face the murderous, cowardly pack,
Pressed to the wall, dying, but fighting back!

Claude McKay
(1889-1948)

https://fdfvn.wordpress.com