Cóc Cộng Sản Và Mồi Âu Lạc

Cóc Cộng Sản cạp được mồi béo bở
Mùi thơm ngon mọng mỡ ở phương Nam
Cóc sướng run mừng rỡ khóa chặt ngàm
Siết con mồi giữa hai hàm răng sắt

Thật bất hạnh cho con mồi Âu Lạc
Khôn nghìn năm bỗng dại dột một giờ
Bị thuốc mê bùa lú lão ma Hồ
Thân tê liệt đầu mịt mù đần độn

Mồi dọn sẵn cóc chỉ cần hả họng
Là cuộc đời đệ nhất khoái lên ngôi
Cũng có khi mồi dẫy dụa liên hồi
Cóc nghiến răng thề trời gầm chẳng nhả

Cóc cũng biết đây là quà tổ đãi
Dễ dầu gì cóc vớ được mồi to
Bởi cóc ta vốn dốt nát hồ đồ
Là cơ hội của nghìn năm một thuở

Nên cóc quyết giữ mồi bằng mọi giá
Răng búa liềm cắn nát cả lòng son
Nọc Mác Lê tàn độc hết tâm hồn
Mồi Âu Lạc chỉ còn là cái xác

Rồi nhẫn nha cóc cứ ngồi đánh chén
Đây bộ lòng, khúc ruột giống Rồng Tiên
Đây phao câu, đầu cánh, thịt Ba Miền
Đây tiết canh Lạc Hồng dâng chú Chệt

Cóc dẫu ăn nghìn năm chưa chắc hết
Miếng mồi này cóc để lại mai sau
Cho cháu con ba họ Mác Hồ Mao
Cùng hưởng thụ đời đời ghi ơn cóc.

https://fdfvn.wordpress.com