Cảm Ơn Hà Tĩnh

Hà Tĩnh ơi cảm ơn lòng dũng cảm
Trước đảng bạo quyền hung hãn vô nhân
Đã hiên ngang đối diện lũ vô thần
Vì dân tộc và tình yêu tổ quốc

Nay trận chiến đã một còn một mất
Với đảng nội thù phản bội quê hương
Đứng về phe quân cướp nước vô lương
Và bè lũ Formosa tàn độc

Hà Tĩnh vẫn cưỡi lên đầu ngọn sóng
Mặc mưa cuồng gió dữ quyết xông pha
Chống Vẹm thù, xua đuổi Formosa
Giành lại biển cho quê nhà thương khó

Gương Quỳnh Lưu liệt oanh xưa còn đó
Đảng bạo tàn gian ác hãy còn kia
Hà Tĩnh ơi giữ vững mãi câu thề
Còn Cộng phỉ ta sẽ còn tranh đấu.

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements