Xã Nghĩa Hoàn Thiện

Bí Lú hôm nào than thở
“Chủ nghĩa xã hội hoàn thiện!
Chẳng biết đợi đến bao giờ?”
Người dân hoảng hồn lên tiếng:

“Mới chỉ xã nghĩa bán thiện
Mà đã ghê tởm thế này
Huống hồ xã nghĩa hoàn thiện
Còn khủng khiếp đến dường nào?”

“Cho con van xin bác đảng
Bán thiện cũng đủ lắm rồi
Con chẳng mơ gì hoàn thiện
Càng thêm cơ khổ mà thôi!”

“Cửa nhà đảng đã chiếm đoạt
Đất đai đảng vừa cưởng bách
Ruộng vườn đảng đã sung công
Bạc tiền đảng vừa đổi sạch”

“Con chỉ còn chiếc khố rách
Kiếp sống nửa thú nửa người
Nếu mà tiến lên hoàn thiện
Con sẽ thành con đười ươi.”

https://fdfvn.wordpress.com