Đường Kách Mệnh Về Đâu?

Hồ quỉ sứ nhập tràng trên nước Việt
Vạch đường cho yêu quái phá quê hương
Một con đường tràn ngập máu và xương
Hồ tâm đắc đặt tên “đường kách mệnh.”

Đường kách mệnh khởi đầu từ bến cảng
Kẻ bụi đời cùng quẫn bước lên boong
Ra đi vì sinh kế phận làm con?
Hay bán nước phường lưu manh quốc tế?

Ma đưa lối dẫn vào hang quỉ chúa
Nơi trị vì đệ nhất ác Lê nin
Có hung thần trợ tá Sit ta lin
Và đông phương lão tà Mao xếnh Xáng.

Hồ quỳ xuống khấu đầu xin nhập đảng
Được sai làm giặc cỏ ở phương Đông
Chuyên nghề đi gieo rắc những hờn căm
Làm hạt giống cho búa liềm cắt mạng

Nhờ “trung hiếu” Hồ được vào trường đảng
Học tập nghề quân đánh mướn đâm thuê
Chủ nghĩa ma đầu cướp cạn Mác Lê
Cùng thủ đoạn lừa dân và phản quốc

Hồ ra trường được phái về trong nước
Theo lệnh trùm quốc tế Sít ta lin
Qui tụ lưu manh lập đảng mẹ mìn
Khủng bố đọa đày bạo hành dân tộc

Kể từ đó lửa khói binh tàn khốc
Cháy dậy trời trên dải đất quê hương
Cuộc chiến oán tranh phi lý tủi hờn
Trận giặc tay sai cho phường quốc tế

Sông núi tang thương ngập chìm máu lệ
Ba mươi năm dài thịt đổ xương rơi
Bốn triệu hồn oan vất vưởng đất trời
Làm vật tế thần hoang đường chủ nghĩa

Đất nước hôm nay đau buồn huyệt địa
Dân tộc nghẹn ngào tức tưởi oan khiên
Chín mươi triệu người bất hạnh triền miên
Dưới ách bạo tàn Vẹm nô Hán chúa

Đường kách mệnh về đâu giờ đã rõ
Là ê chề tủi nhục của cha ông
Là đáy mồ sâu thẳm của nô vong
Nơi quỉ đỏ và vượn người đắc thắng.

https://fdfvn.wordpress.com