Lời Nguyện Trần Huỳnh Duy Thức

2

Lạy tổ quốc, con chỉ còn mạng sống!
Xin dâng Người vì lý tưởng tự do
Đất nước trầm luân dưới ách rợ Lê Hồ
Con không thể ngồi yên dù trong tù ngục.

Lạy tổ quốc, Người con yêu thứ nhất!
Thì sá chi sự sống của riêng mình
Trong khi Người còn thống khổ điêu linh
Nơi nhân loại đang vui vầy hạnh phúc.

Lạy tổ quốc, cầu xin Người đánh thức!
Dân tộc con trong ác mộng hoang đường
Biết đau buồn, tủi nhục, biết yêu thương
Không vô cảm, cầu an, và khiếp nhược.

Lạy tổ quốc, nguyện người ban ơn phước!
Gia đình con và bầu bạn thương yêu
Tổ chức con và chiến hữu gan liều
Không nao núng dẫu búa rìu sấm sét!

Lạy tổ quốc, nếu một mai con chết!
Xin đầu thai vào trở lại quê hương
Cuộc đấu tranh chống quỉ đỏ vô thường
Còn tiếp tục con thể nào bỏ cuộc.

https://fdfvn.wordpress.com