Vẹm Cộng Chê Al Qaeda

“Khủng bố nhà mi thứ tép riu
Có gì mà tự đắc hiu hiu
Bốn ngàn nhân mạng thành Niu Doóc
Mới bằng một trận Mậu Thân thôi.”

“Đã thế nhà mi phải trốn chui
Bị tên đế quốc đánh tơi bời
Binh tàn, tướng rã, không nơi tựa
Cuối cùng chết bỏ xác ngoài khơi.”

“Làm sao sánh nổi với danh ta
Lừng lẫy năm châu một nước nhà
Ba lần đánh tan ba sừng sỏ
Làm tròn nghĩa vụ với Tàu Nga.”

“Và có một lần thật vẻ vang
Dưới tài lèo lái đảng vinh quang
Toàn bằng bạo hành và khủng bố
Ta đã chiếm đóng trọn Miền Nam.”

“Bốn triệu thây ma đã lót đường
Cho ta “nhất thống” được quê hương
Hiến dâng đất nước cho vô sản
Tiền đồn Quốc tế ở Nam phương.”

“Lãnh tụ thiên tài Hồ chí Minh
Bề tôi thân tín của Lê nin
Ngược xuôi Âu Á vì chủ nghĩa
Thiên đường hạ giới quyết xây lên.”

“Chính người đã dẫn dắt ta đi
Đốt sạch Trường sơn có sá chi!
Chủ trương dùng bạo lực cách mạng
Máu chảy đầu rơi đâu kể gì!”

“Rồi cả loài người bái phục ta
Khen ta dũng cảm và tài ba
Những màn đặt bom và ám sát
Thế giới đều hết lời ngợi ca.”

“Có đâu thứ giặc cỏ như mi
Nhân loại chê bai và khinh khi
Ta đã được vào Liên hiệp Quốc
Còn mi chui rúc ở Si ri.”

“Ngày nay chủ tịch Hồ chí Minh
Vĩ nhân văn hóa được vinh danh
Có ai ngờ là trùm khủng bố
Gấp triệu lần hơn Bin La đơn.”

https://fdfvn.wordpress.com