Khóc Trần Văn Bá

Sấm sét búa rìu quyết chẳng buông
Dựng cờ đại nghĩa tựu muôn phương
Hiên ngang đối mặt phường vong bản
Ngạo nghễ đương đầu lũ bất lương
Yêu nước đâu màng chăn nệm ấm
Thương nhà sá kể xác thân đơn
Tấm lòng son sắt Trần Văn Bá
Nghìn năm sông núi vẫn còn vương.

https://fdfvn.wordpress.com