Nỗi Nhục Biển Đông Của Vẹm

Vẹm ơi nhục nhã thế này
Biển Đông thắng kiện mà mày ở đâu?
Vẹm mày phản phúc từ đầu
Con hoang đẻ rớt mẹ Tàu cha Nga
Trở về phá thối nước nhà
Vâng lời quốc tế sơn hà đem dâng
Xưa kia lão vẩu Phạm Đồng
Tuân lệnh bác đảng biển đông hiến rồi
Ngày nay xã nghĩa đền bồi
Mấy hòn đảo nhỏ xa xôi sá gì
Nên mày nấn ná ù lì
Chui đầu bãi cát để Phi một mình
Vác rìu leo đỉnh quang minh
Lưỡi bò chặt đứt Cận Bình đớn đau
Nghe đâu mày cũng u sầu
Mối tình chủ tớ Hồ Mao-búa liềm
Nhưng mà dân Việt bừng lên
Niềm vui lẽ phải thắng tên côn đồ
Nhận ra cái đảng ma cô
Đê hèn khốn khiếp gia nô chệt Tàu.

https://fdfvn.wordpress.com