Người Tù Bất Khuất

Kính tặng chị Tạ Phong Tần

Bền chí kiên gan chốn khám đường
Kiếp người cát bụi há tơ vương
Xót xa một nỗi nhà ly tán
Cay đắng nghìn câu nước đoạn trường
Thù giặc lao tù mơ tắm máu
Thương nòi chiến địa ước phơi xương
Sử sách sáng ngời gương nữ kiệt
Diệt Hồ phá đảng phục quê hương.

https://fdfvn.wordpress.com