Tứ Hèn Của Đảng

Đệ nhất hèn còn ai hơn được “bác”
Cả cuộc đời đốn mạt dựa Tàu Nga
Sợ chủ Mao hơn cả sợ ông cha
Thờ chúa Sít trên sơn hà xã tắc

Đệ nhị hèn phải là tên Giáp nhác
Đánh biển người lấy xác bạn che thân
Sợ Thọ điêu, Duẩn ác, vãi ra quần
Muối mặt tướng đặt vòng thai phụ nữ

Đệ tam hèn chính là thằng Trọng lú
Bị Ếch bà quái thú miệt Cà mâu
Hạ nhục bao phen ngậm tủi nuốt sầu
Vẫn gục mặt cúi đầu cam phận chó

Đệ tứ hèn Đinh la Thăng sừng sỏ
Từng một thời hùng hổ trước ba quân
Nay van xin cầu khẩn đảng ác nhân
Tha tội chết đời sâu dân mọt nước

So với nữ nhi kiêu hùng bất khất
Thị Cấn, thị Nga, Mẹ Nấm, Minh Hằng
Những anh thư vì nước đã quên thân
Bầy Cộng phỉ thật đê hèn khốn khiếp.

https://fdfvn.wordpress.com