*Chủ Nghĩa Mác Lê

Thứ chủ nghĩa đã trương sình độc địa
Vứt cho mèo cho chó vẫn còn chê
Đảng tay sai vâng lệnh chủ mang về
Nhét vào họng bắt toàn dân phải nuốt

Dân bịt mũi há mồm chơi tuốt luốt
Mùi tanh tao xương máu triệu sinh linh
Mùi thây ma cóc chết Hồ súc sinh
Mùi cứt đái Mác, Lê nin ngạ quỉ

Dù hôm nay bầy Cộng nô Vẹm phỉ
Cũng cau mày lợm giọng thuyết tà ma
Nhưng trót phóng lao nên phải theo đà
Bu cổ cọp, buông tay là dập xác

Tội nghiệp dân tôi cuộc đời mệnh bạc!
Trót trao duyên lầm lỡ đảng ma cô
Nên phải nuốt trong buồn nôn sặc sụa
Món búa liềm và xác thối tam vô.

 

The Marxism Leninism

That sort of stinky and toxic ism
Even dogs and cats refuse to accept
The tool-party brought home at boss’ command
Tucked in people mouths and forced to swallow

People stopped inhaling and engulfed whole
The stench of blood of millions of beings
The dead toad smell of Hô the beast zombie
The shit smell of Mac and Lenin demons

Today the gang of wicked Viet Commie
Themselves feel sick by this evil doctrine
But the lance was thrown and they must follow
To cling tight the tiger neck or to die

What a dire fate for my wretched people!
For wedding by mistake the pimp party
So they must swallow in choke and nausea
The sickle-hammer and three-no* dead corpse.

*no family, no religion, no country.
https://fdfvn.wordpress.com

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com