Chủ Nghĩa Xã Hội

Thứ chủ nghĩa đã trương sình độc địa
Vứt cho mèo cho chó vẫn còn chê
Đảng quang vinh vâng lệnh chủ mang về
Nhét vào họng bắt toàn dân phải nuốt.

Dân bịt mũi há mồm chơi tuốt luốt
Mùi tanh tao xương máu triệu sinh linh
Từ thuở mồ ma Các Mác Lê nin
Đến thời Mao Xến Hồ Min ác quỉ.

Dù hôm nay bầy đảng nô Cộng phỉ
Cũng cau mày lợm giọng thuyết tà ma
Nhưng trót phóng lao nên phải theo đà
Bu cổ cọp, buông tay là dập xác.

Tội nghiệp dân tôi cuộc đời mệnh bạc
Trót trao duyên lầm lỡ đảng ma cô
Nên phải nuốt trong buồn nôn sặc sụa
Món búa liềm và xác thối tam vô.

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com