Kim Kiều Đoàn Tụ

 

Chàng Kim từ cõi trời tây
Sang thăm nàng Thuý bên này trời đông
Xa xôi lòng đã cách lòng
Nàng vì phận gái tam tòng đã trao
Tấm thân nhi nữ má đào
Cho tên Hồ Tập gốc Tàu Việt gian
Một thằng đĩ đực điếm đàng
Bán nàng vào động Bình Khang mẹ mìn
Do tên cướp biển Cận Bình
Khách chơi, chủ chứa, người tình, dã nhân.

Sau bao trôi nổi phong trần
Nàng Kiều nay đã bội phần gió sương
Còn chưa tỉnh giấc hoàng lương
Còn chìm trong biển đoạn trường thế gian
Nghe tin người cũ vừa sang
Đem theo nhẫn bạc xuyến vàng hứa hôn
Nàng Kiều bối rối vô cùng
Tấm thân đã vướng trong bùn hôi tanh
Làm sao thoát được lầu xanh?
Làm sao đáp lại mối tình chàng Kim?

Nàng bèn xin phép Cận Bình
Tên này đồng ý tác thành hợp hôn
Nhưng mà những của hồi môn
Xuyến vàng, nhẫn bạc, xe con, nhà lầu
Của chìm, của nổi, accounts
Phải dâng nộp hết cho Tàu mới mong…
Thế là lòng lại gặp lòng
Trai tơ gặp gái lộn sòng mới hay
Duyên trăm năm kể từ đây
Chúc cho đôi lứa vạn ngày yêu đương.

https://fdfvn.wordpress.com