Mưu Đồ Diệt Chủng

 

Chuyện kia đã rõ quá đi mà
Cá chết là do đảng ác ma
Tham tiền bán biển cho Tàu chệt
Tập đoàn độc chất Formosa.

Đảng nuốt đô la nghẹn họng rồi
Đành câm như hến mãi không thôi
Cố nhận chìm xuồng vụ cá chết
Mặc dân phẫn nộ thét vang trời.

Nhưng biết làm sao ăn nói sao
Biển kia đã bán bọn Ba Tàu
Vừa bán vừa cho anh đại Hán
Đền ơn cứu tử vụ Đông Âu.

Nhưng món tiền kia nuốt chẳng vô
Cục xương cá chết quá khổng lồ
Cả vùng duyên hải miền Trung bộ
Nay thành biển chết bãi hư vô.

Mà nhả ra cũng chẳng đặng đừng
Nhả ra là chết lũ trung ương
Lòi ra cả một bầy tham nhũng
Bán nước buôn dân chẳng ngại ngùng.

Nên đảng quyết tâm dẹp biểu tình
Tung đầy chó vẹm với âm binh
Kẽm gai rào cản giăng thành phố
Diệt từ trứng nước mọi linh tinh.

Đảng cố câu giờ với quốc dân
Độc kia rồi sẽ lạt phai dần
Người dân rồi sẽ mau quên lãng
Như lần bán đảo, chặt cây xanh…

Coi bộ lần nầy dân khó quên
Khi mà tôm cá chết liên miên
Độc kia còn đó trong nhà máy
Dưới lòng biển chết tận vô biên.

Coi bộ lần nây dân khó quên
Làm sao quên được hoạ nhản tiền
Nội thù tiếp tay cùng Tàu Cộng
Mưu đồ diệt chủng giống Rồng Tiên

https://fdfvn.wordpress.com