Ông Chủ Kể Chuyện Đời

Trời đất sao mà tôi hớ hênh!
Gia tài sự nghiệp của tổ tiên
Giao tên đầy tớ vào coi ngó
Để bây giờ hắn phổng tay trên.

Cũng bởi vì tôi quá dại khờ
Nghe lời phỉnh gạt của thầy mo
Tin vào chủ nghĩa thiên đường ảo
Do lão thỉnh về tận Liên xô.

Lão phá bàn thờ của tổ tông
Đặt lên liềm búa lá cờ hồng
Thờ thần Lê nin và Các Mác
Dần dà nhuộm đỏ cả non sông.

Trong khi tôi còn đang ngầy ngật
Bùa mê thuốc lú Mác Lê nin
Lão thầy mo giở trò cướp giật
Giành hết cơ ngơi thành của mình.

Rồi lão dẫn về đám con rơi
Gọi là đầy tớ chủ nhân tôi
Tôi nhìn bọn chúng mà kinh hãi
Cướp của giết người máu chẳng hôi.

Những tên đầy tớ thật ngông nghênh
Ngang nhiên ngồi trốc lại ăn trên
Đuổi xua ông chủ ra chuồng chó
Cướp đất chiếm nhà sang họ tên.

Từ đó tôi thành người hôm lết*
Gia tài sự nghiệp trắng đôi tay
Lang thang lếch thếch trên đường phố
Nỗi oan nghiệt này ai có hay?

*homeless: không nhà

https://fdfvn.wordpress.com