Gương Của Bác

Gương của bác có gì ta bắt chước?
Cuộc đời gian hùng, bán nước, buôn dân?
Chủ nghĩa giáo điều, hoang tưởng, phi nhân?
Thú tính cuồng dâm, loạn luân, bạc bẻo?

Gương của bác có gì đâu ngoài “đéo”
Đéo có gì quí hơn đập dập tự do!
Đéo có gì to hơn Trung Quốc Liên Xô!
Đéo có gì ngon hơn cái của nàng hộ lý!

Gương của bác, những tượng đài nghìn tỉ
Những biệt phủ, vũ trường, khách sạn, sân gôn,
Bán khai Hà nội, lở loét Sài gòn
Nam bộ lúa tiêu, miền Trung cá chết

Gương của bác, những đoàn dân hôm lết*
Khóc đầy đường ngủ chật những vườn hoa
Gương của bác, đàn đười ươi Pác bó
Từ hang sâu lên cướp đất đuổi nhà

Gương của bác bầy ma cô đĩ điếm
Thằng khoe bằng giả, con cậy cái lon
Bon chen nhau giành giựt ghế công môn
Rồi đú đởn, ăn chia, và cướp bóc

Gương của bác, đảng tà ma tàn độc
Tròng búa liềm lên tổ quốc, nhân dân
Đạo lý vong ân, bội nghĩa, thù hằn
Bắt cả nước phải vùi đầu học tập

Càng học tập và làm theo gương bác
Xã hội ta càng băng hoại thê lương
Dân tộc ta càng bạc nhược bi thương
Đất nước ta càng chìm sâu tủi nhục.

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.c