Khi Gà Mái Gáy

Nhân câu nói “Các người đã làm được gì cho đất nước. Chưa làm gì cả…” của mụ Kim Ngân.

Giống gà mái trời sinh không biết gáy
Bỗng om sòm cất tiếng ó ò o
Chuyện xảy ra nơi nước Vẹm triều Hồ
Khiến toàn thể thần dân đều kinh hãi

Xứ Bến Tre có con gà mái dại
Chuyên cụp đuôi chịu đực đám gà cồ
Có biết gì ngoài bợ dái bưng bô
Và đưa đít đợi trống tồ xả nhớt

Nhưng từ khi được đảng Hồ phong chức
Trong cái chuồng cai quản đám heo dê
Gà mái ta cũng vấy máu ăn thề
Cùng chồn Phúc sói Quang và chó Lú

Gà cất tiếng gáy vang lừng vũ trụ:
“Đám người kia chuyên kích động dân ngu
Đi biểu tình đòi hỏi chuyện ruồi bu
Các ngươi đã làm gì cho đất nước?”

Thật khốn khiếp cho con gà hỗn xược!
Dám vong ơn phụ nghĩa biết bao người
Nuôi dưỡng mi và cái đảng đười ươi
Mà giở giọng dạy đời đầy ngược ngạo

Nhưng đây cũng quả là điềm trời báo
Ngày cáo chung Cộng đảng sắp kề gần
Xui khiến con gà mái gáy vang rần
Đánh thức cả toàn dân ta vùng dậy.

https://fdfvn.wordpress.com