Việt Sex Hàng Không

Việt Jet hay là Việt sex đây?
Mà đem gái ghiếc lên tàu bay
Hẩy mông hếch đít cùng hành khách
Diễn tuồng cụp lạc giữa trời mây

Mấy anh cầu thủ U Hai Ba
Xí oách còn đâu để thưởng hoa
Ma hậu ngồi bên kề cọ vú
Chàng ta đã muốn nổi da gà

Riêng anh huấn luyện viên Đại Hàn
Cười thầm chê lũ Vẹm nam man
Cháu con dê nọc Hồ động chủ
Khai thác dâm ô cái của nàng

Mới hay đường lối đảng tiền phong
Đem gái tơ ra để thưởng công
Như những ngày xưa nàng hộ lý
Và bây giờ Việt sex hàng không.

https://fdfvn.wordpress.com