Nỗi Buồn Việt Nam

Triệu con tim đã cùng chung nhịp đập
Tạo thành cơn địa chấn chuyển non sông
Một trang nữ nhi bất khuất kiêu hùng
Đã xô ngã ách độc tài quân phiệt.

Nhìn Miến Điện mà buồn cho dân Việt
Bốn ngàn năm oanh liệt giống Rồng Tiên
Dòng dõi Hùng Vương con nối cha truyền
Đang quằn quại gót nội thù ngoại tặc.

Bởi vì đâu khí non sông cùng kiệt?
Và anh hùng như lá giữa mùa thu?
Mà quê hương trong bóng tối âm u
Tìm chẳng thấy một ngọn đèn le lói.

Bởi vì đâu hồn nhân dân ly tán?
Và tình yêu tổ quốc đã về đâu?
Mà quê hương trong khốn khó cơ cầu
Thưa vắng quá những tấm lòng vì nước.

Có phải chăng vận giống nòi đã dứt?
Khiến sinh ra tên phản phúc họ Hồ
Và cháu con bầy vẹm phỉ vong nô
Làm nội ứng cho kẻ thù truyền kiếp.

Trăm năm sau còn chăng non nước Việt
Hay đã thành một tỉnh lỵ Trung Hoa?
Trăm năm sau còn chăng dân tộc Việt
Hay những mảnh hồn u uất khóc quê cha?

https://fdfvn.wordpress.com