Nhắc Chuyện Con Ếch

Kim Jong Nam Bắc Triều Tiên
Anh thằng Kim Ủn cuồng điên
Bạo chúa giết người như ngóe
Cầu an mà chẳng được yên

Nam bị truy sát tận cùng
Bởi thằng em út tàn hung
Bằng hai con nữ sát thủ
Thế giới khinh tởm vô cùng

Chuyện nhắc nhớ triều nhà Sản
Có con ếch chúa hung hãn
Truy sát con gấu Bá Thanh
Thủ đoạn vô cùng độc ác

Gấu chết kinh hoàng đớn đau
Thân thể co rúm nát nhàu
Người như bộ xương cách trí
Treo dưới một cái đầu lâu

Bởi vì gấu đáng tội chết
Dám công khai cản đường Ếch
Và bầy tham nhũng trung ương
Vét vơ tài sản nước Việt

Thị Hương nữ thủ giết thuê
Khó mà thoát được đao phủ
Riêng con ếch vẫn chửi thề:
“Đ..ỗ  m..ười sâu Sang chó Lú.”

https://fdfvn.wordpress.com