Con Chim Quê Tôi

Những con chim trong lồng ưa ca hót
Thèm tự do nhảy nhót giữa vườn hoa
Mơ rừng xanh, biển rộng, nước bao la
Bay trên gió, cỡi trên đầu ngọn sóng.

Con chim quê tôi bảy mươi năm chuồng Cộng
Đã tắt rồi tiếng hót của trời ban
Chỉ còn đây những ngọng ngịu khô khan
Của con két hát tuồng phường múa rối.

Chim mở miệng toàn những lời gian dối
Miễn làm sao có được miếng ăn ngon
Miễn làm sao vừa ý chủ nhân ông
Đã cắt cánh, đè đầu, và lột lưỡi.

Quê hương hôm nay vì đâu nên nỗi?
Chim không còn ca hót thuở hồn nhiên
Trước gian manh đàn áp đảng bạo quyền
Chim thụt lưỡi, cúi đầu, im thin thít.

https://fdfvn.wordpress.com