Du Tử Lê Hồi Hương

Du tử hôm nao chạy có cờ
Năm này trở lại xóm làng xưa
Thơ nhạc hom hem mồm hí hố
Bạc tiền rủng rỉnh mắt đong đưa
Cán vẹm xum xoe mừng khách quí
Gái kiều tíu tít đón ông vua
Du tử cảm ơn Hồ lão quỉ
Nhờ người con được khá hơn xưa.

https://fdfvn.wordpress.com