Tâm Sự Heo Chúa

 

Heo Cà Mâu kể từ ngày thất thế

Bị đàn em phản phé phục sau lưng

Được Chó Sâu tha chết thả về rừng

Heo đã hứa làm một người tử tế

 

Nhưng Heo biết chuyện này đâu phải dễ

Bao gió tanh mưa máu chốn triều ca

Bởi Chân dung Quyền lực trót gây ra

Rồi sẽ đến một ngày Heo phải trả

 

Heo chắc chắn con Chó già man trá

Và con Sâu hèn hạ cũng không quên

Lần thua đau khóc hận trước đàn em

Cùng lời hứa trả thù cho Thanh Bá

 

Nên Heo đã đề phòng bằng mọi giá

Ngày luyện công đêm giũa vuốt mài nanh

Chờ đến khi công lực được mười thành

Quyết trống mái một phen cùng Chó Lú

 

Heo vẫn cậy mình binh còn tướng đủ

Bầy ngựa trâu mai phục ở Trung Ương

Hai đứa con nằm vùng ở địa phương

Và nhất là Bình, Thăng trong Bộ Sậu

 

Thăng đã leo đến Thành Hồ đầu nậu

Là ứng viên chiếc ghế Tổng tương lai

Mai mốt đây khi cờ đã đến tay

Hắn sẽ đến rước ‘ông thầy’ xuống núi

 

Hôm ấy sẽ là ngày vui đại hội

Heo được bầu siêu lãnh tụ nhà Nam

Phong Đinh La chức chúa đảng giòi tham

Đưa Văn Bình lên làm quan tướng quốc

 

Heo sẽ đuổi bọn Thịt Cầy về Bắc

Đem Giòi Tư Chó Lú xử tru di

Nhốt Sói Quang Chồn Phúc ngục a tì

Bắt mụ Ngân làm phu nhân áp trại

 

Heo đang mơ một ngày về trọng đại

Bỗng từ đâu tin sét đánh ngang đầu

Thăng Thành Hồ toan luồn lách leo cao

Đã sa lưới đầu hàng phe Chó Lú

 

Heo cay đắng với nỗi niềm tâm sự

Lo gia đình sự nghiệp sẽ đi đong

Bản thân Heo rồi cũng sẽ tiêu vong

Trước Sâu Chó đang tận tình truy sát…

 

https://fdfvn.wordpress.com