Sử Chép Cho Ngàn Sau

Bãi Cát Vàng, Bãi Cát Dài
Những hòn đảo cạn
khuất ở chân mây
Nằm giữa biển xanh
Trên kho dầu mỏ
Cha ông bao đời
Khai phá dựng xây.

Từ thời quân chủ
Đến thời Cộng hoà
Cát Vàng, Cát Dài
Là đất quê nhà
Của nước Việt Nam
Trên dải giang sơn
Hình thù chữ S.

Qua thời Cộng nô
Tuân lời Tàu chệt
Vẹm đã đem dâng
Biển bạc rừng vàng
Cao nguyên châu thổ
Và hai quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa.

https://fdfvn.wordpress.com