Ma De in Viet Nam

“CŨNG BỞI THẰNG DÂN HÈN NHƯ SỨA
CHO NÊN CHUỘT BỌ MỚI ĐÈ ĐẦU”

Ma de in Viet Nam là cái chi?
Tên Hồ bán nước chính là mi
Cái đảng buôn dân thành đảng cướp
Giáo điều xã ngải mọc đuôi ly.

Ma de in Việt Nam là những gì?
Đàn bà con gái bán cho dê
Đàn ông trai trẻ đi làm mướn
Đảng vồ ngoại tệ mắt đê mê.

Ma de in Việt Nam là làm sao?
Là hàng Tàu cộng đổi bì bao
Dán cờ sao máu thành hàng vẹm
Ăn vô chầu Bắc Đẩu Nam Tào.

Ma de in Viêt Nam là thứ nào?
Phi công buôn lậu chở hàng bao
Tiếp viên ăn cắp ngoài siêu thị
Nhục nhã quê hương tủi giống nòi.

Đặc biệt Ma de in Việt Nam!
Tù nhân chính trị nhốt kiêng giam
Muốn ra chỉ còn cách trục xuất
Mua bán đổi chác tù lương tâm.

Ma de in Viet Nam vừa sản xuất
Nước mắm Kỳ Anh thay Phú Quốc
Cá hộp Miền Trung thế cá tra
Do nhà máy thép Formosa.

Ma de in Việt Nam! ma de in Việt Nam!
Lời tên thủ lợn đại tàn tham
Quảng cáo cùng năm châu thế giới
Hàng hóa độc quyền xứ Vẹm gian.

https://fdfvn.wordpress.com