Võ Kim Cự Phân Bua

P

Nhân tội đồ VKC xin định cư Canada

Chuyện này đâu có riêng gì tôi
Cả ông tưởng thú cũng lo rồi
Nhà cửa cơ ngơi đều sắm đủ
Chỉ chờ rục rịch là chuồn thôi

Mà cũng chẳng riêng gì thủ Phúc
Hầu như tất cả quỉ trung ương
Và luôn cả bộ sậu chính trị
Đều đứng một chân trên quê hương

Còn cái chân kia thì co lại
Sẵn sàng nhảy phóc lên tàu bay
Chuồn qua những quốc gia tư bản
Trước cơn giông tố đến từng ngày

Chẳng một ai ngu gì ở lại
Để mà lảnh đạn với dân đen
Khi tội ác đầy cao như núi
Dẫu mười lần chết cũng còn hên

Huống hồ được đi lên thiên đàng
Cờ Hoa, Gia Nã, rộng thênh thang
Tài sản mười đời ăn chẳng hết
Vui chơi hưởng thụ sống huy hoàng

Chẳng ai ngu gì sang Tàu Hoa
Cái xứ sở nầy sợ thấy cha
Ngoại trừ Ngân xề và Trọng lú
Cùng đường rồi cũng phải chui qua

Chỉ tội bọn đàn em lỡ dại
Bơ vơ thống hận giữa cuộc đời
Du đãng công an và bộ đội
Ê chề nhục nhã lắm người ơi.