Hồ Tặc Tự Khoái

Cứ tưởng rằng ta đã hết thời
Mặt dày bịp bợm đã buông rơi
Đệ nhất gian hùng non nước Việt!
Ngờ đâu còn có kẻ chịu chơi

Ngờ đâu còn có kẻ chịu chơi
Tuyên bố rùm beng chuyện lạ đời
Rằng ta chân chính hơn thằng Lú
Quyết đến cùng ta xây tương lai

Quyết đến cùng ta xây tương lai
Đào cái danh xưng dưới huyệt đài
Trở về tên cũ là Lao Động
Chiến tích trên đời chẳng có hai

Chiến tích trên đời chẳng có hai
Chính quyền ta cướp thật công khai
Điện Biên ta đánh thuê Tàu chệt
Miền Nam ta chiếm để dâng ai?

Miền Nam ta chiếm để dâng ai?
Đã rõ ràng như chuyện giữa ngày
Tại sao có kẻ còn mơ ngủ
Đi vào huyệt mộ kiếm Tương Lai.

https://fdfvn.wordpress.com